SAS-to-SAS/SATA 1U/12-bay Generic RAID, 2 x SAS ports, SAS Exp, ASIC400, 512MB. Rail kit not included.

SAS-to-SAS/SATA 1U/12-bay Generic RAID, 2 x SAS ports, SAS Exp, ASIC400, 512MB. Rail kit not included.

ESB12SG1031M5-0030$3,298.19