SAS-to-SAS 1U/12-bay RAID subsystem, Redundant controller, 4x(SASx4) ports, SAS, SAS Exp., ASIC400, , 512MB per controller. Rail kit not included.

SAS-to-SAS 1U/12-bay RAID subsystem, Redundant controller, 4x(SASx4) ports, SAS, SAS Exp., ASIC400, , 512MB per controller. Rail kit not included.

ESB12SR1030M5-0030$6,626.67