SAS-to-SAS/SATA, 2U/12-bay JBOD, Single SES module, 2x SAS(wide) ports (1in 1 out). Rail kit not included.

SAS-to-SAS/SATA, 2U/12-bay JBOD, Single SES module, 2x SAS(wide) ports (1in 1 out). Rail kit not included.

ESS12SJ1000G-0032$2,754.67