SAS to SAS/SATA 2U/12-bay, Redundant JBOD, Dual SES modules, 4x SAS(wide) ports (2in 2 out). Rail kit not included.

SAS to SAS/SATA 2U/12-bay, Redundant JBOD, Dual SES modules, 4x SAS(wide) ports (2in 2 out). Rail kit not included.

ESS12SJ1002RA-0032$3,333.33