SAS to SAS/SATA 2U/12-bay RAID subsystem, Redundant controller,4x SAS(wide) ports, SAS/SATA, SAS Exp., ASIC400, 512MB per controller, BBU. Rail kit not included.

SAS to SAS/SATA 2U/12-bay RAID subsystem, Redundant controller,4x SAS(wide) ports, SAS/SATA, SAS Exp., ASIC400, 512MB per controller, BBU. Rail kit not included.

ESS12SR1032A5-0030$5,600.00