SAS-to-SAS/SATA, 3U/16-bay RAID with RAID6, Single controller with 512MB, ASIC 400, 2xSAS(wide) host ports, 1x SAS(wide) exp port. Rail kit not included.

SAS-to-SAS/SATA, 3U/16-bay RAID with RAID6, Single controller with 512MB, ASIC 400, 2xSAS(wide) host ports, 1x SAS(wide) exp port. Rail kit not included.

ESS16SG1030M5-0030$4,533.33