SAS-to-SAS/SATA, 3U/16-bay JBOD, Single SES module, 2x SAS(wide) ports (1in 1 out). Rail kit not included.

SAS-to-SAS/SATA, 3U/16-bay JBOD, Single SES module, 2x SAS(wide) ports (1in 1 out). Rail kit not included.

ESS16SJ1000S-0032$3,193.33