Micron 5300 PRO - SSD - 480 GB - SATA 6Gb/s

Micron 5300 PRO - SSD - 480 GB - SATA 6Gb/s

MTFDDAV480TDS-1AW1ZABYY$203.84