INFORTREND EONSTOR SAS RAID ENCLSOURES

71311


SAS-to-SAS/SATA 2U/12-bay RAID subsystem, single controller, 4 x (SASx4) ports, SAS/SATA,SAS Exp., ASIC400, 512MB. Rail kit not included.

ESS12SG1033M5-0030$3,066.67
SAS to SAS/SATA 2U/12-bay RAID subsystem, Redundant controller,4x SAS(wide) ports, SAS/SATA, SAS Exp., ASIC400, 512MB per controller, BBU. Rail kit not included.

ESS12SR1032A5-0030$5,600.00
SAS-to-SAS/SATA, 3U/16-bay RAID with RAID6, Single controller with 512MB, ASIC 400, 2xSAS(wide) host ports, 1x SAS(wide) exp port. Rail kit not included.

ESS16SG1030M5-0030$4,533.33
SAS-to-SAS/SATA, 3U/16-bay Redundant RAID with RAID6, Dual controller with 512MB per controller, ASIC 400,4x SAS(wide) host ports, 2x SAS(wide) exp ports, BBU. Rail kit not included.

ESS16SR1030A5-0030$7,200.00
SAS-to-SATA, 2U/8-bay RAID with RAID6, Single controller with 256MB, ASIC 400, 2x SAS(wide) host ports. Rail kit not included.

ESA08SG2130M2-0030$2,466.67
SAS-to-SATA, 2U/12-bay RAID with RAID6, Single controller with 256MB, ASIC 400, 2x SAS(wide) host ports. Rail kit not included.

ESA12SG2130M2-0030$3,000.00
SAS-to-SATA, 3U/16-bay RAID with RAID6, Single controller with 512MB, ASIC 400, 4x SAS(wide) ports. Rail kit not included.

ESA16SG2130M5-0030$3,866.67
SAS-to-SATA 8-bay Cube RAID,1x(SASx4) ports,SATA-II, ASIC400, 256MB, IFTlogo, US/TW power cord, Black Color. Rail kit not included.

ESA08SC2133M2-0030$1,484.72
SAS-to-SATA 8-bay Cube RAID,2x(SASx4) ports,SATA-II, ASIC400, 256MB, IFTlogo, US/TW power cord, Black Color. Rail kit not included.

ESA08SC2134M2-0030$2,240.48
FC-to-SAS 1U/12-bay RAID subsystem, Redundant controller, 4xFC-4G ports, SAS Exp., ASIC400., 512MB per controller. Rail kit not included.

ESB12FR1430M5-0030$6,860.00
FC-to-SAS/SATA 1U/12-bay Generic RAID, 2 x FC-4G ports, SAS Exp, ASIC400, 512MB. Rail kit not included.

ESB12FG1431M5-0030$3,573.33
SAS-to-SAS 1U/12-bay RAID subsystem, Redundant controller, 4x(SASx4) ports, SAS, SAS Exp., ASIC400, , 512MB per controller. Rail kit not included.

ESB12SR1030M5-0030$6,626.67
SAS-to-SAS/SATA 1U/12-bay Generic RAID, 2 x SAS ports, SAS Exp, ASIC400, 512MB. Rail kit not included.

ESB12SG1031M5-0030$3,298.19
FC to FC SBOD 3U/16-bay dual SES module (supported 2G connectivity to R2021). Rail kit not included.

ESF16FJ4000R-0032$4,000.00
SAS-to-SAS/SATA, 2U/12-bay JBOD, Single SES module, 2x SAS(wide) ports (1in 1 out). Rail kit not included.

ESS12SJ1000G-0032$2,754.67
SAS to SAS/SATA 2U/12-bay, Redundant JBOD, Dual SES modules, 4x SAS(wide) ports (2in 2 out). Rail kit not included.

ESS12SJ1002RA-0032$3,333.33
SAS-to-SAS/SATA, 3U/16-bay Redundant JBOD, Dual SES modules, 4x SAS(wide) ports (2in 2 out). Rail kit not included.

ESS16SJ1000RA-0032$3,866.67
SAS-to-SAS/SATA, 3U/16-bay JBOD, Single SES module, 2x SAS(wide) ports (1in 1 out). Rail kit not included.

ESS16SJ1000S-0032$3,193.33
FC to SATA 3U/16-bay JBOD subsystem, 4 x FC-4G ports, SATA-II, ASIC400, 256MB. Rail kit not included.

ESA16FJ2430G2-0032$3,498.29
SAS to SAS 1U/12-bay JBOD subsystem, dual SES boards, 4x(SASx4) ports, 2.5”SAS. Rail kit not included.

ESB12SJ1000R-0032$3,500.00
SAS to SAS 1U/12-bay JBOD subsystem, 2x(SASx4) ports, 2.5” SAS.. Rail kit not included.

ESB12SJ1000S-0032$2,893.33